Smernice


Vrnimo Sloveniji nasmeh!

Šport

 • Ljudi bom ozaveščal o pomenu športa na zdravje, dobro počutje in vse blagodejne učinke.
 • Šport bom naredil dostopen prav vsakemu Slovencu.
 • Spodbujal in bogato bom nagrajeval vrhunski šport.

Šolstvo

 • Poenostavil in izboljšal bom celoten šolski sistem.
 • Zvišal bom povprečno raven izobrazbe.
 • Povečal in izboljšal bom športno-vzgojno izobrazbo na vseh ravneh šolstva.

Kultura

 • Širil kulturo smeha, dobro voljo in pozitivno energijo, dokler ne bom celotni Sloveniji vrnil nasmeh na obraz!

Zdravje

 • Izboljšal bom zdravje ljudi (na dolgi rok) in ne zdravil bolezni… (ozaveščanje o pomenu preventive, športa, zdrave prehrane, življenja brez stresa, smeha itd.)

Gospodarstvo in ekonomija

 • Trajnostni razvoj gospodarstva in ekonomije.
 • Zeleno gospodarstvo.
 • Digitalizacija in sorazmeren razvoj sodelovalnega gospodarstva.
 • Ekonomijo bom dvignil na višjo raven tako, da bom vsem Slovencem zagotovil delovno mesto, ki si ga zaslužijo.
 • Spodbudna davčna politika.

Energetika

 • Povečal bom energetsko neodvisnost.
 • Povečanje deleža čiste oz. zelene energije.

Okolje

 • Že tako čudovito, zeleno Slovenijo, bomo popolnoma očistili, zmanjšali onesnaženost vode in zraka.

Zavzemal se bom za

 • Poenotenje in ponovno združitev slovenskega naroda v homogeno celoto.
 • Krepitev pravih slovenskih družin.
 • Reformo vlade in revitalizacijo demokracije.
 • Zmanjšanje negativnih podnebnih sprememb in industrijskih negativnih eksternalij.
 • Starejšo generacijo, ji omogočil hitrejšo upokojitev, boljšo pokojnino in privilegije pri športni vadbi, ki jim bo podaljšala in izboljšala življenje

(S skupnimi močmi, bomo tedensko dodajali nove cilje, za katere se bomo zavzemali. Za predloge nam pišite.)